Utforsk:

Seminarkonseptet Utforsk: skaper arenaer hvor vi sammen kan dykke dypere i Bibelen og temaer som berører hverdag, tro og samfunn. Sjekk ut hvilke Tema- og Bibel-Utforsk: som er aktuelle under og få med deg både kvalitetsundervisning og gode samtaler!

Dersom du har spørsmål, tilbakemeldinger eller tips til tema/seminarholdere, kan du sende en mail til utforsk [at] salemmenighet.no.

VÅREN 2017


Obs: Welcome!-festen er utsatt til høsten

Back To Top