Velkommen til Salem

Kirkevant eller ikke, i Salem menighet er du velkommen. Føl deg fri til å bare besøke oss eller til å velge Salem som ditt åndelige hjem. Hos oss vil du finne engasjerte mennesker og et godt fellesskap med Jesus i sentrum.

Du kan holde deg oppdatert på alle våre arrangementer og nyheter via Salem menighets Facebook-side, og den ukentlige infomailen.

I JULI ER KONORET STENGT GRUNNET FERIEAVVIKLING.


Les mer om hvordan du kan bli en del av felleskapet


Nyheter


Kommende arrangementer


Kontakt oss

Salem menighet

Telefon: 73 87 04 60
Adresse: Kjøpmannsgata 8, 7013 Trondheim
E-post: post@salemmenighet.no

Org. nr: 952 739 344
Gavekonto (NY!): 3000 53 83877