19jun

Stilling ledig fra 01.09.2020

Salem Menighet – midt i hjertet av Trondheim sentrum – søker ny administrasjonsleder fra 1. september 2020.

Salem Menighet er en stor og mangfoldig flergenerasjonsmenighet tilknyttet Normisjon. Menigheten samler ukentlig inntil 1000 personer i alle aldre, til gudstjenester, undervisning og ulike tjeneste- og smågruppefelleskap. Som administrasjonsleder vil du få muligheten til å lede og videreutvikle vår økonomi og administrasjonsavdeling. Du vil kunne jobbe tett sammen med andre ansatte og frivillige i lederteam.

  • Administrasjonsleder 100 % fast stilling

Stillingen innebærer ansvar for:

Ledelse og drift av menighetens økonomi, administrasjon og informasjonsarbeid. Utvikling av en helhetlig administrasjonsavdeling for menigheten og dens tilknyttede virksomhet i Trøndelag.

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring og kompetanse innen økonomi, administrasjon og informasjonsarbeid.
Erfaring og utrustning som leder i kristent organisasjons- og menighetsarbeid.
Kall og visjon for å bygge menighet og utruste mennesker.

Søkere må identifisere seg med Normisjons verdidokument og menighetens visjon og verdier. Gode lederegenskaper, evne til å utvikle andre mennesker, samt gode teamarbeidsferdigheter vil være viktige egenskaper.

Vi tilbyr lønn og pensjonsordninger etter Normisjons lønnsregulativ.
Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Arne Chr. Rokseth mobil 90014992 eller hovedpastor Jann Even Andresen mob 95234005.
Skriftlig søknad med vedlegg sendes på epost til: Arne Chr Rokseth, arne@salemmenighet.no

Søknader vil bli behandlet fortløpende.