Første søndagsgudstjeneste etter sommeren

KVT Østre Rosten 35,Trondheim

Vi inviterer til første formiddagsgudstjeneste etter sommeren, og starter høsten med å gå dypere inn i temaet Jesusmøter - Hvordan møter Jesus mennesker, og hva gjør det med dem? Det

Recurring

Lørdagsmøte

Betel Prinsens gate 10,Trondheim

Velkommen til Lørdagsmøte i Salem! På lørdagskveldene kl. 20.00 fylles salen opp med unge voksne. Dette er en gudstjeneste med trøkk og fokus på lovsang, forbønn og forkynnelse. Annenhver gang

G11 – Gjestegudstjeneste med Alpha

KVT Østre Rosten 35,Trondheim

Alpha inviterer til gjestegudstjeneste i Salem! Vi starter opp igjen med Alpha-kurs i Salem til høsten Søndag  28. august vil vi ha spesielt fokus på hva Alpha er, og gudstjenesten