Tjeneste

Tjenestegruppene bærer menigheten

Mye av aktiviteten i menigheten er basert på frivillige som ønsker å dele av sin tid og sine ressurser. Det er disse tjenestegruppene som sørger for at menighetens aktiviteter går rundt. Blant annet søndagsskole, gudstjenester, smågrupper, huskirker, kor, dansegruppe og alt det andre vi driver med.

Vi ønsker å invitere deg, med de talentene du har, til å bidra i fellesskapet og dugnaden det er å være kirke. I en tjenestegruppe blir du del av et arbeidsfellesskap med faste oppgaver, som styres av en leder.

Meld deg som frivillig!

De ulike gudstjenestefellesskapene har ulike tjenestegrupper eller sektorer man kan involvere seg i. Ta gjerne kontakt med en leder eller pastor, og ta en prat om hva du ønsker å bidra med, og hvilke behov som finnes i fellesskapet. Alternativt registrer deg her, så tar vi kontakt med deg: