Formiddagstreff

Formiddagstreff

24.april            Formiddagstreff/nattverdmøte
Lede/sang          Tormod Våge
Musikk:              Sverre Granheim
Tale:                   Jann Even Andresen

Program Formiddagstreff vår 2019

https://salemmenighet.no/gudstjenester/formiddagstreff/

Back To Top