G11

    G11

    Tema: Vår far i himmelen- La ditt rike komme.

    Tekst:

    Taler: Jann Even Andresen

    Back To Top