Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Festgudstjeneste
Taler: Anne Birgitta L. Kvelland
Tema:  Jesu tjener – tjener hverandre
Serie:   Fellesskap – se og bli sett

Back To Top