Gudstjeneste G11

    Gudstjeneste G11

    Taler:  Per Sigve Særheim. Bibelskolen i Grimstad
    Tema: Gjestfrihet. Luk.14,12-14, Hebr.13,2
    Serie:  Fellesskap – se og bli sett

    Back To Top