Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler:  Per Sigve Særheim. Bibelskolen i Grimstad
Tema: Gjestfrihet. Luk.14,12-14, Hebr.13,2
Serie:  Fellesskap – se og bli sett

Back To Top