Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler: Jann Even Andresen
Tema: Bønn for andre. Jak.5,7-18
Serie: 40-dagers bønn

Back To Top