Gudstjeneste G11

Gudstjeneste G11

Taler: Katja Samara
Tema: Alpha. Det inviterende fellesskapet. Luk.14,15-24
Serie: Tilby åpne fellesskap

Back To Top