22aug

https://salemmenighet.no/wp-content/uploads/2015/08/L150822_Tale_Oerjan_Tinnen.mp3 «L150822_Tale_Oerjan_Tinnen».

«L150822_Tale_Oerjan_Tinnen».