17sep

https://salemmenighet.no/wp-content/uploads/2016/09/LM_160917_Tale_Kjetil_Haga.mp3 «lm_160917_tale_kjetil_haga».

«lm_160917_tale_kjetil_haga».