15mai

Endelig skjer det!
Les siste nytt!

Salem menighet stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar stadig i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av corona viruset.

Nye retningslinjer gir oss nå likevel mulighet til å åpne deler av driften. Vi ønsker spesielt å legge til rette for aktivitet for barn og familier, tenåringer og studenter. I tillegg er smågruppearbeid fortsatt et viktig prioritert område for oss. Innenfor disse arbeidsfeltene ser vi god mulighet for å samle grupper på inntil 50 personer. Gudstjenestefeiringer og arrangement på over 50 personer er satt på vent frem til 15.juni.

Under følger informasjon om noe av det som nå er tilgjengelig av mindre samlinger med påmelding og nødvendige smitteverntiltak:

Barn- og familiearbeidet

– Ulike samlinger både ute og inne for grupper på opptil 20 personer.
– Grillfest for 5.-7. trinn med foreldre på Berg prestegård 24.mai kl. 11.00-13.00
– Felles sommeravslutning for alle, søndag 21.juni kl. 11.00 i Salem.
Ta kontakt med Lisa Hepsøe for nærmere informasjon: lisa(a)salemmenighet.no

Tenåringsarbeid/Solid:

– Solid samles igjen til ungdomsmøte hver fredag kveld i Salem
– Disippelgrupper i hjemmene
Ta kontakt med Anna L Risholm for nærmere informasjon: annabl(a)salemmenighet.no

Studentarbeidet

– Samlinger til felles nettgudstjenestefeiring i Salem hver lørdag kl. 20.00
– Bønn og lovsangssamling tirsdager kl. 19.15
– Ulike småfelleskap og huskirker
Ta kontakt med Anna Solberg for nærmere informasjon: anna.solberg(a)salemmenighet.no

Andre arrangement:

– Bønnemøtet hver onsdag kl. 19.00 i cafeen i Salem
– Digitalt årsmøte onsdag 27.mai. kl. 19.30 link
– En ukentlig nettgudstjeneste tilgjengelig på nett lørdag kl. 20.00 og søndag kl.11.00
– Første ordinære fysiske gudstjeneste i Salem blir søndag 21.juni.
For å sikre godt smittevern er det ca. 130 plasser obligatorisk påmelding til gudstjenestene her.

Streaming blir lagt ut på salemmenighet.no og link blir lagt ut på Facebook og andre kanaler.
Opptak av gudstjenester blir gjort tilgjengelig på SE SALEM gudstjenester.
Denne siden vil bli oppdatert forløpende om tiltak og beslutninger om fremtidige arrangementer.
Følg også med på facebook.com/salemmenighet og arrangementer.

Se egen nettsak om smågruppearbeidet om du ønsker å bli en del av et mindre felleskap