Formiddagstreff

Møte annenhver onsdag

Tid: Kl. 11:30
Sted: Bakgården i Salem menighet

På formiddagstreffet i Salem er det forkynnelse, sang og musikk. I tillegg er det sosialt samvær med kaffe, wienerbrød og byens beste vafler. De fleste som kommer innom kan sies å tilhøre «den eldre garde», men her er alle velkomne!

Back To Top