Formiddagstreff

Møte annenhver onsdag Tid: Annen hver onsdag kl. 11:30Sted: Lillesalen i Salem menighet På formiddagstreffet i Salem er det forkynnelse, sang og musikk. I tillegg er det sosialt samvær med kaffe, wienerbrød og byens beste vafler. De fleste som kommer innom kan sies å tilhøre «den eldre garde», men her er alle velkomne!