Formiddagstreff

Møte annenhver onsdag Tid: Kl. 11:30, den 26. mai 2021Sted: Bakgården i Salem menighet På formiddagstreffet i Salem er det forkynnelse, sang og musikk. I tillegg er det sosialt samvær med kaffe, wienerbrød og byens beste vafler. De fleste som kommer innom kan sies å tilhøre «den eldre garde», men her er alle velkomne!