Archive

Rasmus Hartman Hansen

Leder studentarbeidet

e-post | 923 40 168

Svein Mikal Solli Ranøien

Arbeidsleder 22B Kvalifisering

e-post | 951 87 466

Dag Christian Sørum

Daglig leder, 22B

e-post | 481 49 626

Astrid Homme Utgaard

Miljøterapeut

e-post | 957 07 819

Back To Top