Archive

Anna Brenne Lånke

Leder for ungdomsarbeidet

e-post | ...

Rasmus Hartman Hansen

Leder studentarbeidet

e-post | 923 40 168

Vegard Audenby

Leder for ungdomsarbeidet

e-post | 91762352

Oddvar Søgård

Administrasjons leder

e-post | 92 83 45 84

Lars Olav Gjøra

Bibellærer

e-post | 413 06 513

Lisa Elisabeth Hepsøe

Barne- og familiepastor

e-post | 404 48 441

Jann Even Andresen

Hovedpastor

e-post | 952 34 005

Arne Christian Rokseth

Daglig leder

e-post | 900 14 992

Back To Top