13mar

Bli oppdatert på Salem arrangementer mars og april 2020

Salem menighet stiller oss solidarisk med resten av landet og deltar i den nasjonale dugnaden for å unngå spredning av corona viruset.
Styrets har 11.03.2020 besluttet å avlyse alle våre gudstjenestefeiringer og arrangement i regi av menigheten frem til og med påske. Dette gjelder både store og små arrangement.
Vi vil også be alle forholde seg til de enhver tid gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) når det gjelder smågruppesamliner i hjemmene.

Salem følger FHI sine anbefalinger og ønsker verken bidra til å bagatellisere eller hausse opp situasjonen.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bidra ved å ta nødvendige hensyn, særlig med tanke på de ekstra sårbare, og be for myndigheter, helsepersonell og situasjonen.

Vi vil i første omgang tilrettelegge for streaming av èn gudstjeneste i uka, uten deltagere i salen.
Streaming blir lagt ut på salemmenighet.no og link blir lagt ut på Facebook og andre kanaler.
Opptak av gudstjenester blir gjort tilgjengelig på SE SALEM gudstjenester.

Denne siden vil bli oppdatert forløpende om tiltak og beslutninger om fremtidige arrangementer.
Følg også med på https://www.facebook.com/salemmenighet og arrangmenter.

Informasjon om arrangementer:
– Alle gudstjenester er avlyst (Solid, Lørdagsmøtet, G11, G19 og Formiddagstreff) frem til påske
– Midt-Norsk manns helg 13-15.mars er avlyst
– Årsmøte 18.mars er utsatt til juni
– Soul Children festivalen, SING IT, 24.-26. april avlyses