16jun

Støtt pionérarbeidet i Senegal

I Salem menighet ønsker vi å ha et hjerte ikke bare for byen vår og hverandre, men også for den verdensvide kirken. Dette har vi mulighet til å konkretisere gjennom å følge arbeidet som Normisjon driver i Senegal, og som vi ønsker å gi sommergaven til i år.

Vi har lovet å samle inn 150.000 kroner til Senegal i år. Det du gir, bidrar blant annet til dette:

  • Planting av bærekraftige menigheter i et land med lange muslimske tradisjoner.
  • Støtte Normisjons utsendinger i Senegal, som bruker mye tid på relasjonsbygging, kulturutveksling og misjonsarbeid.
  • Sosiale treffpunkt i nærområdene, som fotballtreninger eller aerobictimer.
  • Oversettelse av bibelhistorier til de lokale språkene til malinké-folket og kassonke-folket.
  • Diakonale tiltak som brønnprosjekt, slik at de kan få tilgang til vann for dyrking av grønnsaker.

I området Normisjon jobber i i Øst-Senegal er det stor fattigdom, og få hjelpeorganisasjoner. Vi er velsignet som kan få være med å velsigne de med det vi har fått.

En del av teamet i Senegal, med Gunnar og Silje Svanholm Skogesal fra Melhus i midten, og Vilde Tvenning Mæland som var student på GUS i fjor helt til høyre 🙂

Slik kan du gi din gave:

Overfør til kontonummer 4200.59.84208 og merk med «Sommergaven».

Vipps til 20132 og skriv «Sommergaven» i meldingsfeltet.