Tweensklubb sosialt

Tweensklubb er for 5.-7. klasse. Det er en sosial samling som består av andakt, mat, spill og lek.

Velkommen