16mar

Vil du være med på å arrangere fest for de med en mer utfordrende hverdag i byen vår?

Vi vil gjøre noe ekstra for dem i byen vår med en mer utfordrende hverdag. Derfor inviterer vi dem på en festmiddag 10. april!

For å få dette til trengs det medarbeidere, både i forkant og under selve festen. Vil du bidra?
Sjekk ut aktuelle oppgaver og meld deg på via denne linken.

Medarbeider-registrering Vårfest 2019

Praktisk:

Hvor: Salem Menighet

Når: 10. april, kl. 1730-1930 (medarbeidere møter kl1500)

Opp- og nedrigg: Det er ønskelig at alle medarbeidere hjelper til med opp- og nedrigg

Spørsmål? Send en e-post til Anne-Gitte Stenhaug [annegittestenhaug[at]gmail.com]